Tham khảo dự án Dự án thiết kế thi công bảng chỉ dẫn nghệ thuật tại Aquarium Lotte Hà Nội 2023 được thực hiện bởi Kconcept.

  • Thông tin dự án : Aquarium cracked wall signage information board
  • Khách hàng : ICM Aquarium – Lotte
  • Nhà thầu thiết kế – thi công : Kconcept Company Limited

Lưu ý : Kconcept là đơn vị duy nhất quyền sử dụng hình ảnh thiết kế, thi công dự án này, mọi hành vi sao chép, sử dụng, chụp ảnh dự án khi chưa được sự đồng ý từ Kconcept là vi phạm bản quyền sở hữu trí tuệ trên không gian mạng.

Aquarium cracked wall signage information board by Kconcept
Aquarium cracked wall signage information board by Kconcept
Aquarium cracked wall signage information board design and construction by Kconcept
Aquarium cracked wall signage information board design and construction by Kconcept
Aquarium cracked wall signage information board design and construction by Kconcept
Aquarium cracked wall signage information board design and construction by Kconcept
Aquarium cracked wall signage information board design and construction by Kconcept
Aquarium cracked wall signage information board design and construction by Kconcept