DỰ ÁN THI CÔNG LOGO TÒA NHÀ MERCEDES TẠI KCONCEPT

  • Khách hàng : ADP – Mercedes Benz
  • Quy mô : Trọn gói
  • Năm thực hiện : 2022
  • Bản quyền : Toàn bộ hình ảnh thuộc bản quyền Kconcept Company Limited, mọi hành vi sap chép hình ảnh, sử dụng mục đích thương mại khi chưa được sự đồng ý từ Kconcept là vi phạm bản quyền sở hữu trí tuệ trên không gian mạng.