DỰ ÁN THIẾT KẾ THI CÔNG GIAN HÀNG TRIỂN LÃM CAFE SHOW

  • Khách hàng : Newtec Co., ltd
  • Quy mô : 36m2
  • Năm thực hiện : 2023
  • Bản quyền : Toàn bộ hình ảnh thuộc bản quyền Kconcept Company Limited